Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Trading Central – Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính ngày 18/11/2016

Trading Central – Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính ngày 18/11/2016

EUR/USD Intraday: the downside prevails.

Pivot: 1.0665

Our preference: short positions below 1.0665 with targets at 1.0560 & 1.0510 in extension.

Alternative scenario: above 1.0665 look for further upside with 1.0740 & 1.0810 as targets.

Comment: as long as 1.0665 is resistance, look for choppy price action with a bearish bias.

Supports and resistances:
1.0810
1.0740
1.0665
1.0601

Last
1.0560
1.0510
1.0460

 

GBP/USD Intraday: turning down.

Pivot: 1.2460

Our preference: short positions below 1.2460 with targets at 1.2380 & 1.2355 in extension.

Alternative scenario: above 1.2460 look for further upside with 1.2505 & 1.2555 as targets.

Comment: a break below 1.2380 would trigger a drop towards 1.2355.

Supports and resistances:
1.2555 ***
1.2505 ***
1.2460 ***
1.2398

Last
1.2380 ***
1.2355 ***
1.2300 **

 

USD/JPY Intraday: 110.60 in sight.

Pivot: 109.30

Our preference: long positions above 109.30 with targets at 110.60 & 111.10 in extension.

Alternative scenario: below 109.30 look for further downside with 108.65 & 107.75 as targets.

Comment: the RSI is bullish and calls for further advance.

Supports and resistances:
111.65
111.10
110.60
110.43

Last
109.30
108.65
107.75

 

 

AUD/USD Intraday: the downside prevails.

Pivot: 0.7460

Our preference: short positions below 0.7460 with targets at 0.7360 & 0.7330 in extension.

Alternative scenario: above 0.7460 look for further upside with 0.7500 & 0.7535 as targets.

Comment: the RSI is bearish and calls for further decline.

Supports and resistances:
0.7535 **
0.7500 ***
0.7460 ***
0.7391

Last
0.7360 ***
0.7330 ***
0.7300 ***

 

EUR/JPY Intraday: the upside prevails.

Pivot: 116.60

Our preference: long positions above 116.60 with targets at 117.50 & 118.00 in extension.

Alternative scenario: below 116.60 look for further downside with 116.30 & 116.05 as targets.

Comment: the RSI calls for a new upleg.

Supports and resistances:
118.45 ***
118.00 ***
117.50 **
117.20

Last
116.60 ***
116.30 ***
116.05 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Ông Biden công bố 6 vị trí nội các

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã công bố 6 nhân vật đầu tiên trong …

Chính quyền Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực cho Biden

Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công gửi thư cho ứng viên Joe Biden, cho …