Trang Chủ / Thị trường vàng / Trading Central – Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính ngày 21/10/2016

Trading Central – Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính ngày 21/10/2016

USD/JPY Intraday: target 104.50.

Pivot: 103.80

Our preference: long @ 104.15 with targets @ 104.50 & 104.85 in extension.

Alternative scenario: below 103.80 look for further downside with 103.50 & 103.15 as targets.

Comment: the RSI is bullish and calls for further upside.

Supports and resistances:
105.25 **
104.85 ***
104.50 ***
104.15 Last
103.80 ***
103.50 ***
103.15 **

EUR/USD Intraday: the downside prevails.

Pivot: 1.0960

Our preference: short positions below 1.0960 with targets at 1.0910 & 1.0890 in extension.

Alternative scenario: above 1.0960 look for further upside with 1.0990 & 1.1005 as targets.

Comment: the break below 1.0960 is a negative signal that has opened a path to 1.0910.

Supports and resistances:
1.1005 ***
1.0990 ***
1.0960 ***
1.0921 Last
1.0910 ***
1.0890 **
1.0865 ***

Tham gia bình luận

Check Also

đầu tư gì trong năm 2017

Có tiền đầu tư thế nào trong năm 2017

Nếu có tiền trong tay, năm tới chúng ta nên rót tiền vào kênh đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …